മൈഗ്രേയിൻ വരാതിരിക്കാനും അതുപോലെതന്നെ ഉള്ളവർക്ക് അത് പൂർണ്ണമായും മാറാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൈഗ്രൈയിൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനും അതുപോലെതന്നെ പൂർണമായും മാറ്റാനും എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ എന്താണ് മൈഗ്രൈയിൻ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. കുറേ ഇത്തരം തലവേദനകൾ നമുക്കുണ്ട് അതിൽ നിന്നും കുറേ വ്യത്യസ്ത പെട്ട 8 ഒരു തലവേദനയാണ് മൈഗ്രേയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം പേരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിവാഹ നമ്മൾ സ്വയം ചികിത്സിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് സ്വയംചികിത്സ ഏതൊരു രോഗത്തിനും നല്ലതല്ല പിന്നീട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോയെ ചികിത്സ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണുകയും അതിൻറെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തു നന്നായി ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്വയംചികിത്സ ചെയ്യരുത്. സ്വയംചികിത്സ ചെയ്യുന്നതുമൂലം പിന്നീട് നമുക്ക് വേറെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും .

അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സ്വയം ചികിത്സ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെ തലയുടെ നേർ പദ്ധതിയിലാണ് മൈഗ്രെയിൻ എന്ന തലവേദന പതിവായി കണ്ടിരുന്നത്. നമ്മളെ കണ്ണിനു മുന്നിൽ എല്ലാം ഒരു ലൈറ്റ് വാങ്ങുന്നതുപോലെ ഉള്ള ലക്ഷണം അതുപോലെതന്നെ ശർദ്ദിക്കാൻ വരുക. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നല്ല വേദനയോടുകൂടി തല വേദനിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ഇത് തുടർച്ചയായി വരുന്നത് വളരെ നിസാരമാണ് ഇത് തുടർച്ചയായി ഒരിക്കലും കണ്ടുവരാറില്ല. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുൾ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *