താരൻ പൂർണമായി മാറാനും വീണ്ടും വരാതിരിക്കാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് താരൻ പൂർണമായി മാറാനും അതുപോലെതന്നെ എന്നെ താരൻ വരാതിരിക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. താരൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലയിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും പോകുന്ന കുറച്ച് ഡെഡ് സെൽസ് ആണ് ഈ താരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പല ഭാഗത്തു നിന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ അറിയാതെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് എന്നാൽ തലയിൽ ഇത് നമുക്ക് മുടി ഉള്ളത് കാരണം മുടിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ സെല്ലുകൾ പോകുന്നത് അറിയുന്നത്.

പലരും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കൂടുന്നതിനെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. തലയിൽ ചെളി അടിഞ്ഞു കൂടിയത് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്കിൽ തലയെ നന്നായി കുളിക്കാത്ത അതുകൊണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്. ഹോർമോൺ ഇൻ ബാലൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹോർമോൺ ഇൻ ബാലൻസ് തെറ്റുമ്പോൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന എണ്ണകൾ ഒന്നും തലയിൽ വാങ്ങി തേക്കാതെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ വേറെ കുറെ അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ മുടിയ്ക്കും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരമല്ലാതെ നിങ്ങളൊരു ഓയിലും നിങ്ങളുടെ തലയിൽ തേക്കാതെ ഇരിക്കുക. നമുക്ക് അനേകം ഓയിലുകൾ താരൻ പോവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്നുമുതൽ അതെല്ലാം നിർത്തി ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.