ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ വീടുകളിൽ അതുപോലെതന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ഇത് വീട്ടിൽ നിന്നും മൈസൂര് അകറ്റുകയും പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാകുകയും പോസിറ്റീവ് എനർജി കളയുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ വീടുകളിലെല്ലാം പ്രാർത്ഥനകൾ തയ്യാറുള്ളവരാണ് യാതൊരു എല്ലാം വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.

അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ് മാറിയിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ എത്ര സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും ആയാലും പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ കൂടാതെ കൂടെ കൂടെ ഐശ്വര്യം ഇല്ലാതെയും ഇരിക്കാം. ചില ആളുകൾ ചില സമയത്ത് ദേഷ്യം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശനീശ്വര ഭഗവാൻറെ പേര് എടുത്ത ചില ആളുകളെ കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വിളിക്കരുത് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും പുറപ്പെടരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലും അതുപോലെതന്നെ നമുക്കും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും .

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. തന്നെ നമ്മുടെ ലൈക്ക് ദേഷ്യപ്പെട്ടു നമ്മൾ ചില ആളുകളെ നീയൊരു മൂദേവി ആണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ എല്ലാം പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം അധികം അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പറയാതിരിക്കുക പരമാവധി ഇങ്ങനെ ഉള്ള വാക്കുകൾ പറയാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *