വെറും ഒമ്പത് മുളകും മതി ഏത് ശത്രുവിനെയും നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം. ഈ കർമ്മത്തിലൂടെ.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. വെറും ഒമ്പത് മുളകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ നമ്മുടെ അടുത്തു നിന്നും അകറ്റി കളയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഈ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ശത്രുതയും ഉണ്ടാകുകയില്ല . പലർക്കും പല തരത്തിലുള്ള ഉള്ള ശത്രുക്കൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർ പിന്നീട് ഈ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എതിരായി ഒരു കാരണവശാലും തിരിയുകയില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ഏതുവിധത്തിലുള്ള ഉപദ്രവം ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.

അതിനായി നമുക്ക് വേണ്ട വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണങ്ങിയ 9 വറ്റൽമുളക് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനായി ആവശ്യം ഉള്ളത്. അതോടുകൂടി ഒരു പിടി കല്ലപ്പം നമുക്ക് ഈ കർമ്മത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് രണ്ട് വസ്തുക്കളും ആണ് ഈ കർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. വളരെ ലളിതമായ ഒരു കർമ്മം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രു പിന്നീട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല.

ഈ കർമ്മം ചെയ്തു തുടങ്ങേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ച ദിവസം സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കർമ്മം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ ഈ ഒരു ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങി 21 ദിവസം ഈ കർമ്മം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായ ഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഈ കർമ്മം മം വീടിന് അകത്ത് ചെയ്യരുത് വീടിൻറെ പുറത്തു മാത്രമേ കർമം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *