ഈ സാധനങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽവച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും കഴിക്കരുത്.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ച് പിറ്റേദിവസം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷം കഴിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെതന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ നന്നായി കയറി നമുക്ക് വരാൻ നല്ല ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വളരെയധികം നല്ല വൃത്തിയോട് കൂടി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

എങ്കിൽ നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പല ആളുകളും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബ്രിഡ്ജിന് അടുത്തുകൂടി പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് തുറന്നു നോക്കുകയും നമ്മുടെ അഴുക്കുപിടിച്ച് കൈകളിൽനിന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറുകയും പിന്നീട് ഇവർ തണുപ്പ് ആയത് കാരണം പല ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിൽ പരക്കുകയും. പിന്നീട് നമ്മൾ അത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വലിയ അസുഖം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഈ അഴുക്കുപിടിച്ച് കൈകൾ കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജുകൾ തുറക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും.

നമുക്ക് അസുഖം വരാൻ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശ്രദ്ധയിൽ തന്നെ എന്നെ കൂടി നിനക്ക് ഒരു അസുഖങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കൂടുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ആക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാരണം മാസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴും ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ വളരെയധികം ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.