ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെയും വശീകരിക്കാം അതിശക്തിയായി വശീകരണ കർമ്മം.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വശീകരണമന്ത്രം കുറിച്ചാണ് ഈ വശീകരണമന്ത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെയും വശീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെ ലളിതമായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമ്മം കൂടിയാണ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയി ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എളുപ്പം ഒരാളെ വശീകരിക്കാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചെയ്യുക വെറും മൂന്നാം ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും വശീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വളരെയധികം ഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രം കൂടിയാണ് ആണ്. അതുപോലെതന്നെ മൂന്നുദിവസം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പച്ചക്കറി കഴിച്ചു വേണം നിങ്ങൾ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ.

അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നടക്കും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏതു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് വളരെയധികം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പലർക്കും പലരും വിശ്വാസമില്ലാതെ ആണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ വരുന്നത് ഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യണം.

അതുപോലെതന്നെ ഈ കർമ്മം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിനായി ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുമാത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാവശ്യങ്ങളും ഒരിക്കലും ഈ കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇതിനായി നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങ ആവശ്യം ഒരു നാരങ്ങ നമുക്ക് കുറച്ച് കഷണങ്ങളായി മുറിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് ഏതു സമയത്തു വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമ്മം കൂടിയാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.