കൈകളുടെ ജോയിൻറ് കളിൽ വേദന അതുപോലെതന്നെ ഷോൾഡർ വേദന പുറം വേദന ഇതെല്ലാം മാറാനും വരാതിരിക്കാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൈകളുടെ വേദന അതുപോലെതന്നെ ഷോൾഡർ വേദന പുറം വേദന ജോയിൻ മുകളിൽ വേദനയുണ്ടാകുന്നത് എല്ലാം മാറാൻ നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. കൃത്യമായി നമ്മളാ മസിലുകൾക്ക് ശക്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അധികം നമ്മൾ ബലം ആ മസിലുകൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ വളരെയധികം സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഇതിൻറെ ഷോൾഡർ ലേക്കുള്ള തെറ്റിയാൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും.

അതിനു മുൻപേ നമുക്ക് ഷോൾഡർ നന്നായി വെയിറ്റ് കൊടുത്തു നല്ല നല്ല ബലമുള്ള ഷട്ടറുകൾ ആകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വെയിറ്റ് പോകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ കൂടെ തെറ്റുന്നത് അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നീട് അത് പല സർജറികൾ ചെയ്തിട്ട് വളരെയധികം വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വല്ല സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി ഈസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബലം എടുക്കുമ്പോഴോ തെറ്റാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ആളുകളുടെ ഷോൾഡർ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി എടുക്കാം എന്നാൽ ചില ആളുകളുടെ ഡോളറുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സർജറി ചെയ്തു ട്രീറ്റ്മെൻറ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

കൈ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ പോസ്റ്റിൽനിന്ന് പുറകിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് വളരെയധികം പോലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സർജറി ചെയ്തു മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *