രാത്രി തുളസിയില വെള്ളത്തിലിട്ടു രാവിലെ കുടിക്കൂ

രാത്രി തുളസിയുടെ ഇല വെള്ളത്തിലിട്ട് രാവിലെ കുടിച്ചാൽ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. തുളസിയില പൊതുവെ ഭക്തി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഹൈന്ദവ ഭവനങ്ങളിൽ പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്ന്. പൂജാദികർമ്മങ്ങൾ മാറ്റിനിർത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സസ്യം. ഇതിലുപരിയായി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളേറെയുള്ള ഒന്നു കൂടിയാണ് തുളസി. പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഉള്ള പ്രകൃതിദത്ത വൈദ്യൻ കൂടിയാണ് ഇത്.

അസുഖത്തിനുള്ള പ്രതിവിധി മാത്രമല്ല അസുഖം വരാതെ തടയാനും തുളസിക്ക് കഴിയും. ഇതിലെ യൂജിനോൾ എന്ന ഘടകമാണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത്. തുളസി വെറും വയറ്റിൽ ചവച്ചരച്ചു കഴിക്കുന്നതും നല്ലത് ആണെന്നും അല്ലെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. കാരണം ഇത് പല്ലിനെ നല്ലതല്ലെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ തുളസി ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇത്തരം ദോഷങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഗുണങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് താനും.

തലേന്ന് രാത്രി രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ പത്തു പന്ത്രണ്ട് തുളസിയിലയിട്ട് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. തുളസിയിലയിട്ടു ഉള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധശേഷി ലഭിക്കുവാൻ ഇത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഇത് വൈറസ് അണുബാധകളിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനെ ബാക്ടീരിയകളെ ചെറുത്തുനിൽക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രധാനകാരണം. കോൾഡ് ചുമ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണ് തുളസിയില.