ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് കാലിനടിയിൽ ഒരു സവാള വച്ച് കിടന്നുറങ്ങു

കാലിന്റെ അടിയിൽ സബോള വെച്ച് ഉറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സവാള നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രധാന സ്ഥാനമുള്ള ഒന്നാണ്. പല ആരോഗ്യഗുണങ്ങളും ഉള്ള ഒന്നാണ് ഇത്. സൾഫർ എന്റെ ഉറവിടം ആയതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യഗുണങ്ങളും ഏറെ.

പുരാതനകാലം മുതൽ ചികിത്സാ പരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ളി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ലോകാരോഗ്യസംഘടന വിശപ്പുണ്ടാകാൻ ഉം രക്തക്കുഴലുകൾ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞ് ചുരുങ്ങുന്ന രോഗമായ ഒരു രോഗത്തിന് പ്രതിവിധിയായും ഉണ്ണിയെ പരിഗണിക്കുന്നു. കടുത്ത ആസ്മ, അലർജി, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ജലദോഷം, ജലദോഷവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമ എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് കുറവു ലഭിക്കാൻ ഉള്ളി സഹായിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

സൾഫർ സാന്നിധ്യമാണ് ഉള്ളിക്ക് ഔഷധഗുണം നല്കുന്നത്. മികച്ച ആന്റി ആക്സിഡന്റ്കൾ കളായ ഇവ ശരീരത്തിലെ ദ്രോഹകാരികളായ മൂലകങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉള്ളി യേ ഔഷധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

കാൽസ്യം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, സെലേനിയം, ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങൾ ഉള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അണുബാധ ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഉള്ളിയുടെ കഴിവ് ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇതിനുപുറമെ മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറെ നല്ലതാണ് സബോള. ഇതിലെ സൾഫർ ആണ് ഈ ഗുണം നൽകുന്നത്. കഷണ്ടിയിൽ പോലും മുടി കിളിർക്കാൻ സവാള സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം ഒരു കഷ്ണം സവാള മുറിച്ച് കാലിനടിയിൽ വെച്ച് സോക്സിട്ട കിടന്നാൽ ഗുണങ്ങൾ പലതാണ്.