തലമുടി കൊഴിച്ചിലും അതുപോലെതന്നെ തലയിലെ താരൻ നീങ്ങാനും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തലമുടി കൊഴിയുന്നതും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ തലമുടിയിൽ താരൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് തലമുടിയിലെ താരൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം തലമുറയിലെ താരൻ പോകാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് മാർക്കറ്റുകളിൽ പരസ്യങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടുതൽ ഓയിലുകളും അതുപോലെ തന്നെ പല ക്രീമുകളും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് പെരട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ താരൻ തലയിലെ മുഴുവനായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് എഫ്ഫക്റ്റ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ നാച്ചുറൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ മരുന്നുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തേച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അല്ലാതെ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും അതുപോലെതന്നെ വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ അലർജി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായി കാരണം.

അലർജികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലർജി ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ഒരു കാലത്തും പറ്റുകയില്ല കാരണം അത് അങ്ങനെ പ്രേമകൾ തേച്ചാൽ ഉടനെ വളരെയധികം സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും അതുപോലെതന്നെ അലർജിയും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ജീവിതം തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുൾ ആയി കാണുക.

https://youtu.be/fCnhpjOGpZ4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *