ഉലുവ വറുത്ത് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചു കുടിച്ചാൽ ഒട്ടേറെ ഗുണങ്ങൾ

ഉലുവ പലവിധത്തിലും കഴിക്കാം. ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ വറുത്തിടും, പൊടിച്ചു ചേർത്തും കഴിക്കാം. ഉലുവ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി പ്രസവം കഴിഞ്ഞവർ കഴിക്കാറുണ്ട്. മുലപ്പാൽ വർദ്ധനയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിക്കാം. ഇത് വറുത്ത് ഇതിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്ത് കുടിക്കാം. ഉലുവ അരച്ച് സൗന്ദര്യ മുടി സംരക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം.

ഉലുവ മുളപ്പിച്ചു കഴിക്കാം. ഉലുവ അല്പം വറുത്ത് ഇതിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് തിളപ്പിച്ചു ഊറ്റി അൽപം തേൻ ചേർത്ത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ്. ഇതിന്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിയുക. കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള നല്ലൊരു വഴിയാണ് വറുത്ത ഉലുവ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നത്.

ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളായ എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല നല്ല കൊളസ്ട്രോളായ എച്ച്ഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടാനും ഉലുവ ഇട്ട് വെള്ളം വളരെയധികം സഹായിക്കും. ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏറെ നല്ലതാണ് ഉലുവ. ഇതിലെ ഫൈബർ നല്ലരീതിയിൽ ദഹനം നടക്കാൻ സഹായിക്കും.