കരൾ രോഗത്തിന്റെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക ഇത് വളരെ വലിയ രോഗം തന്നെയാണ്.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ രോഗം നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമുക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് ഒരു അവയവം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ജീവിതം തന്നെ പ്രശ്നത്തിലാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ അതികം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടിവരും അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പിന്നീട് ദുഃഖിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുകയും ജീവിതം തന്നെ വളരെ വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുൾ ആയി കാണുക.

2 thoughts on “കരൾ രോഗത്തിന്റെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക ഇത് വളരെ വലിയ രോഗം തന്നെയാണ്.

  1. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി ദിവസവും മദ്യ പാനം ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് കൊറോണ വന്നതിനു ശേഷം കൈകാലുകളിൽ ചൊറിയുന്ന ചെറിയ കുരുക്കൾ വരുന്നു, പലപ്പോഴും ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നു, ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ sgpt, sgot എന്നിവ 94 ഉം 100 ഉം ആയി കണ്ടു. ഇത് Fatty lever ആണോ. ഇപ്പോഴും ദിവസവും 2 peg മദ്യം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. Reply pls doctor. Tks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *