ചെവിയിൽ മൂളുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഊതുന്നത് പോലെ അനുഭവം തോന്നുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെവിയിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെവിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ചെവിയിൽ മൂളുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നതും അതുപോലെതന്നെ ഊതുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് നമുക്ക് വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

കാരണം പിന്നീട് അത് ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു തന്നെ വളരെ വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ.

പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുൾ ആയി കാണുക.

One thought on “ചെവിയിൽ മൂളുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഊതുന്നത് പോലെ അനുഭവം തോന്നുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക.

  1. Dear Doctor. ചെവിയിലെ മൂളലിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു മനസ്സിലായി വളരെ നന്ദി എന്നാൽ ഏതാണ്ട് 45 കൊല്ലമായി എൻറെ ചെവിയിൽ ഈ മൂളൽ ഉണ്ട്. കേൾവിക്കുറവോ മറ്റുകാര്യങ്ങളോ ഇല്ല ഞാൻ 72 വയസ്സുള്ള ആളാണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വിശ്വസ്തതയോടെ സാമുവൽ കുട്ടി കൊട്ടാരക്കര. 9447152513. [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *