കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു കപ്പ് ഇതു മതി

ആരോഗ്യത്തിന് കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അഥവാ മൂത്രത്തിൽ കല്ല്. എന്നാലിനി കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി ഉണ്ട്. എങ്ങനെ അത് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ട് ഔൺസ് നാരങ്ങനീരും ആറ് ഔൺസ് വെള്ളവും ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ആണ് ഇതിനായി നമുക്ക് ആവശ്യം ഉള്ളത്. ഇവയാണ് കൃത്യമായ അളവിൽ ചേർക്കേണ്ടത്.

ദിവസവും രാവിലെയും രാത്രിയും ഈ നാരങ്ങവെള്ളം ശീലമാക്കുക. ഇത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അലിയിച്ചു കളയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. തുളസി നീര് കൊണ്ട് കിഡ്നി സ്റ്റോണിന് അലിയിച്ച് കളയുന്നു. ഇത് വേദന കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഇത് യൂറിക്കാസിഡ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നു. ദിവസവും തുളസിനീര് കഴിക്കുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു. ആറാഴ്ച തുളസിനീര് കഴിക്കുന്നത് കിഡ്നി സ്റ്റോണിന് ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ കൊണ്ട് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഇല്ലാതാക്കാം. ഇതിലുള്ള സിട്രിക് ആസിഡ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ 8 ഔൺസ് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി കുടിക്കാവുന്നതാണ്. സെലറി ജ്യൂസ് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം.

It eliminates toxins in the body. It eliminates the kidney stone and dissolves the kidney stone into step by step. Make it a habit to eat celery juice every day. Pomegranate juice reduces the acidity in urine.