തുട ഇടുക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ തടുപ്പ് എന്നിവ പൂർണമായി മാറുവാനും തിരികെ വരാതെ ഇരിക്കുവാനും.

ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരെയും തന്നെ വളരെയധികം അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് തുട ഇടുക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ എല്ലാം. ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് ഈസ്റ്റ് മുതലായവ ആണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും നമ്മുടെ തുടയിടുക്കിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ വൃത്തിയായി ക്ലീൻ ചെയ്യാത്തത് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നനഞ്ഞതും നനവ് ഉള്ളതുമായ അടിവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ അടിവസ്ത്രം തന്നെ ഒന്നിലധികം കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച് ധരിക്കുന്നത് അമിതമായ വിയർപ്പ് അതുപോലെതന്നെ വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിവസ്ത്രം ധരിക്കുക ഇവയെല്ലാം ആണ്.

ഇന്ന് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് എല്ലാം തന്നെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റും എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ആ ഏരിയയിൽ ധാരാളമായി കപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും ആ ഭാഗത്തെ സ്കിൻ തീരെ സോഫ്റ്റ് അല്ലാതെ ആകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിലുള്ള നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള പല ബാക്ടീരിയകളും നശിച്ചു പോകുന്നതിനും എല്ലാം കാരണമാകുന്നു. അതുമൂലം ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പ്രകൃതിദത്തം ആയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് അടിപൊളി റെമഡികളാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *