ആർത്തവ ദിനങ്ങളിലെ വേദന മാറ്റാൻ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി.

നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവ ദിനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് അല്ലേ? പലപ്പോഴും ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വേദന കാരണം നമുക്ക് ക്ലാസുകളിലേക്കും കോളേജുകൾക്കും ഒന്നും പോകാൻ പറ്റാതെ പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റാതെ എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷനുകളോ ട്രിപ്പുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നും പോകാൻ പറ്റാതെ അവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് അതുപോലെതന്നെ സ്റ്റഡി ലീവിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഈ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നും.

പിരീഡ്സ് ഉണ്ടാകരുതേ എന്ന് പലരും ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞദിവസം ഓ പി യിൽ എനിക്ക് ഒരു വിസിറ്റ് വന്നിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസവും സാധാരണ അർത്ഥം വരുന്ന ദിവസവും ഏകദേശം ഒരേ ദിവസങ്ങളിലാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർത്തവം വരുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്ത വേദനയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീണവും ശർദ്ദിയും പനിയും എല്ലാം വരാറുണ്ട്. രണ്ടുദിവസം കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് വരാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ആർത്തവ ദിനങ്ങൾ മാരേജിന് മുൻപ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നീട്ടിയിട്ടും മാരേജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ആ കുട്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *