ഈ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ഒഴിവാക്കിയാൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിപി കൂടില്ല മരുന്നും കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല.

ബ്ലഡ് പ്രഷർ അഥവാ ബിപി അതും അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദം ഇല്ലാത്തവർ എന്ന് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടിവരും. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ബിപി കൂടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റാക്ക് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഇന്ന് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എൻറെ അനുഭവത്തിൽ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് മലയാളികൾ ഞാൻ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ അത്രതന്നെ പ്രഷർ രോഗികളെ ഒന്നും അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടില്ല.

എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ വീടുകളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞവരെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക ആണെങ്കിൽ അതിൽ 50 വയസ്സിന് മുകളിലേക്ക് പ്രായം ഉള്ളവരുടെ ടേബിളിൽ എപ്പോഴും പ്രമേഹത്തിന് മറ്റു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെയും എല്ലാം മരുന്ന് എടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇത് എല്ലാം തന്നെ മരുന്നു കഴിക്കേണ്ട രോഗങ്ങളാണ് മരുന്ന് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ? ഞാനിന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ബിപി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ബിപി ഇല്ലാത്ത സഹോദരന്മാർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം. ബിപി ഉള്ളവർ ഇത് കണ്ടാൽ മതി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *