മുഖത്തെ പാടുകളും അതുപോലെതന്നെ കുഴികളും മാഞ്ഞുപോകും വെളുത്ത് തുടക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫേഷ്യൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ അലട്ടുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖത്ത് ഉള്ള കുഴികൾ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് പിംപിൾസ് വന്നതിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്നെ വന്നതിന്റെയോ ഒക്കെ ബാക്കിപത്രമായി നമ്മുടെ മുഖത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും മുഖത്ത് വളരെ അധികം തന്നെയായിട്ട് ഈ കുഴികൾ കാണാറുണ്ട്. പലരും അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് ഇതിനുള്ള ചികിത്സ ആണ്. ഇതിനെ എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് എന്ന് ഉള്ളത് ആണ്. ഇതിനെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായതും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതും ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത്.

വേപയർ ഫേഷ്യൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാക്കുള എന്നു പറയും ഡ്രാക്കുള എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് വളരെ പേടിയോടെ കേട്ടിരുന്ന ഒന്ന് ആണ് അതിന് രക്തരക്ഷസ് എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. രക്തരക്ഷാ എന്ന പേരിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചോര കുടിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോര കുടിക്കുന്ന ജീവികളെ ആണ് നമ്മൾ വാംപയറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കുഴികൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് പിമ്പിൾ വന്നതിന്റെ കുഴികളെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ് ആണ് ഇത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *