ആർത്തവത്തോട് ഒപ്പം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ ഉറപ്പാണ്.

ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആർത്തവത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിനെ വേണ്ടിയുള്ള ചില പരിഹാരം മാർഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആണ്. സ്ത്രീകളിൽ വളരെ പൊതുവേ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫിനോമിന ആണ് പീരിയഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉള്ള ചെറിയ ഏറ്റ കുറിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മളിൽ ആരും തന്നെ അത് അത്ര വലിയ സീരിയസ് പ്രശ്നം ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഇല്ല. കാരണം അതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ആണ് എന്നാണ്.

നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പീരിയഡ്സ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ പീരിയഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ആണ് എന്ന് നോക്കാം നോർമൽ പീരിയഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിരിയഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ബ്രീഡിങ് ഫിനോമിന ആണ്. എല്ലാ മാസത്തിലും യൂട്രസിലെ ലൈനിങ് ഫെഡ് ചെയ്ത പോകുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിന ആണ് നമ്മൾ പീരിയഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *