പച്ചക്കറി കൃഷി ഇനി പൊടിപൊടിക്കും പെൺപൂവ് വിരിയുവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക.

നമ്മുടെ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ പച്ചക്കറി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാൽ അവരുടെ ഒക്കെ പ്രധാന പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാൻ അല്ല അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുകയും അത് വളരുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ പൂവിടുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂവിടുന്ന കാര്യത്തിലാണ് പലരും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരാതികൾ പറയുന്നത്. ചിലർക്ക് ഒക്കെ പൂവ് ഇടുന്നില്ല എന്ന പരാതി ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർക്ക് ധാരാളമായി പൂവ് ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒന്നും തന്നെ പെൺപൂവ് അല്ല നിറയെ ആൺ പൂവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന പരാതി ആണ് ഉള്ളത്.

അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം മാർഗ്ഗം ആയിട്ട് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് ആണ് ഇത് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ ആയി പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇത് ഒരു പൊടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി എടുത്ത് അത് ഒരു ബോട്ടിൽ ആക്കി നമ്മൾ ഈ ചെടികൾക്ക് ഒക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പൂക്കാത്ത ചെടിയും പൂക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് സഹായിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *