പുഴുവും ദുർഗന്ധവും ഒന്നുമില്ലാത്ത കമ്പോസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം.

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് അതുപോലെതന്നെ കിച്ചൻ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കിച്ചൻ വേസ്റ്റ് വെറും ഒരേ ഒരു അച്ചു ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു കമ്പോസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയതിന് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളും ആയി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആ രണ്ട് രീതിയും ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം.

വർഷക്കാലം ഒക്കെ ആണ് എന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ധാരാളം ആയിട്ട് ഈ സമയത്ത് എല്ലാം പച്ചക്കറി വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലേ. അതുപോലെതന്നെ ദാ ഇപ്പോൾ എൻറെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് പപ്പായ തൊലി ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സമയത്ത് ഫ്രൂട്സ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒക്കെ വേസ്റ്റും നമുക്ക് ധാരാളം ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും. ഇത് ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലം ആയിരുന്നു എന്ന് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കിച്ചൻ വേസ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നാൽ വർഷക്കാലം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *