ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടു സ്പൂൺ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ 10 രോഗങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരില്ല.

പലപ്പോഴും ഞാൻ പി സി ഓ ടി എന്ന അസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെതന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ തയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പല ഒറ്റമൂലികളും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് നൽകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഫ്ലാഗ് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഫ്ലാക്സ്സീഡ് എന്താണ് എന്ന് അറിയാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുൻപേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലാക് സീഡ് ഉപയോഗം.

ഇവിടെ വളരെ അധികമായിട്ട് കൂടി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ഉള്ളിൽ ആണ് ഈ ഫ്ലാക്സ്ഡിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ല വളരെ മുൻപേ തന്നെ ഈ ഫ്ലക്സ് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുകയും ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ആണ്. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുക ചെറുചണ വിത്ത് എന്ന് ആണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *