കാന്താരി മുളക് കൃഷി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇട്ടതിനു ശേഷം യുവർ രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ നന്നായാൽ വെള്ളത്തില് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഇത് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി അലിയിച്ച് എടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ എടുക്കും ഇത് നന്നായി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് പച്ച മുളക് ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈയൊരു വർഷകാലത്ത് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ചെടിയെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉള്ള നല്ലൊരു പരിഹാരമാർഗം ആണ് ഇത്.

ഒത്തിരി പേരുടെ പ്രകാരമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ മുളക് ചെടിയുടെ വർഷകാല പരിപാലനം എങ്ങനെയാണ്. എങ്ങനെ ആണ് ഒരു ജൂൺ മാസം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മുളക് ചെടിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മുളക് വാങ്ങി അതിൻറെ കൃഷിയൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോഴും മുളക് കൃഷി തുടങ്ങാത്തവർ ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻറെ തൈകൾ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുളക് കൃഷി പരിപാലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ.