ഈ നീം ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്

എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉള്ള വിവരം എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു സന്തോഷവാർത്ത എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക ആണ് അപ്പോൾ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയ സന്തോഷത്തിൽ ഇത്തിരി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് മുഴുവൻ ആയിട്ട് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മാറിയിട്ടും ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു മാസം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കൃഷികൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ യാതൊരു കീടബാധയും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വളരെയധികം നന്നായി കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഇനി അത് ഇല്ല.

എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വേപ്പിന്റെ ഇല ആയാലും നമുക്ക് മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേപ്പെണ്ണേ ഇല്ലയോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളെയും പഴങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനും നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന കീടങ്ങളെ ഒക്കെ നമുക്ക് തുരത്തി ഇവയെ അവയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒത്തിരി പേർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് മത്തൻ കുമ്പളം പാവൽ പടവലം തുടങ്ങിയ എല്ലാം തന്നെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടും അവ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ കായ്കൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായത് വളരെ തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് ഉള്ളത് അല്ലേ? കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.