ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ കൊഴുപ്പ് ഉരുകി പോകുന്നേ ഇല്ലേ ഇതാണ് പരിഹാരം.

ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വെയിറ്റ് ലോ സ്മൈൽ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഒരുപാട് പേര് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് ഡോക്ടറെ ഞാൻ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് ഈ ഒരു തടി അങ്ങ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് കിലോ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്രാം പോലും എന്നെക്കൊണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് ടാർഗറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് പറയാറുണ്ട്.

25 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 20 കിലോ എന്നത് അതായത് ഞാൻ 25 കിലോ കുറയ്ക്കും 20 കിലോ കുറയ്ക്കും 10 കിലോ കുറയ്ക്കും ടാർഗറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് പറയുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്നാർ കിലോ ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറയും എന്നാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കുറയാൻ വളരെ പാടാണ് എന്ന് ഉള്ളത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കുറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഭാരം കുറയും പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഉള്ള ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് കുറയ്ക്കാൻ വളരെയധികം പാടാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.