ഈയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മല്ലിയും പുതിനയും കാട് പോലെ വളരും.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ആണ് നമുക്ക് മല്ലിച്ചെടി വാർത്ത എടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ഒരു മല്ലിച്ചെടി നമുക്ക് കിളിർപ്പിച് എടുത്ത് അവയെ മനോഹരമാക്കി വളർത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പുതിയത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പുതിന എങ്ങനെ ആണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് പിടിപ്പിച്ച വാഴ്ത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക എന്നതിനെപ്പറ്റിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ.

നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് അതുപോലെതന്നെ കോളിഫ്ലവർ ക്യാബേജ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തൈകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെതന്നെ ഇവിടെ ഹൗസിലും ഉണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വാങ്ങാം അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കാബേജ് കാരറ്റ് കോളിഫ്ലവർ ഇവയെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻറെ വിളവെടുപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.