തൊണ്ടവേദന ടോൺസിലൈറ്റിസ് മാറാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഴ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടോൺസലൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസലസിന് അണുബാധ വരുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് പേർ ഉണ്ടല്ലേ? കുട്ടികളെയും അതുപോലെതന്നെ ഒരുപോലെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കൂടെ കൂടെ ടോൺസിൽ വരുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ടോൺസിലൈസ് എടുത്ത് കളയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് സാധാരണയായി ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന തൊണ്ടവേദന ജലദോഷം എന്നിവയുടെ കൂടെ ആളുകൾ വന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ആണ് ഈ ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതുപോലെതന്നെ അത് പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വായിലെ അതായത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് അകത്തുള്ള ചെറുനാവിന്റെ രണ്ടുഭാഗത്ത് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധശേഷിക്ക് വളരെയധികം പങ്കുവെക്കുന്ന ഒന്നാണ് ടോൺസിലുകൾ. നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നോ അല്ല നാളത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന എന്ത് അണുബാധകളും ആദ്യം നശിപ്പിക്കുന്നത്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.