ശരീരത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫം മുഴുവൻ പുറത്ത് പോകും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ.

തുമ്മൽ ജലദോഷം ആസ്മ തുടങ്ങിയ അലർജി രോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇന്ന് പല രീതിയിൽ ഉള്ള ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കോഴിയുടെ വനത്തിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ മൂന്നിരട്ടിയോളം വർദ്ധിച്ചു എന്നത് ആണ് കണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇതിനെ ഉള്ള കാരണം ഇത്തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ള മോചനം സാധ്യമാണോ? എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പലർക്കും ഇത് വിശദമായി കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയം ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യം ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം. ആദ്യമായി അണുബാധ ക്യാൻസർ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ശ്വാസ നാളത്തെ ശ്വാസകോശത്തെയും എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന പലതരം രോഗങ്ങൾക്കും.

പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വിഷാംശങ്ങൾ കൂടുന്നതും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവയുടെ ജോലിഭാരം കൂടുന്നതും എല്ലാം ആണ്. അതുപോലെതന്നെ പോഷക കുറവ് മൂലം പ്രതിരോധശേഷി കുറയുന്നതും ഒരു കാരണം തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ശ്വാസനാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് ആണ് തുമ്മൽ മൂക്കടപ്പ് ആസ്മ ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കാരണമായി വരുന്നത്. പോഷക കുറവ് മൂലം ആൻറി ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് ഹീലിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക..