പാദത്തിലെ തരിപ്പ് വേദന ഉപ്പുറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന മാറാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്പീക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് സ്ത്രീകൾ പലരും നമ്മുടെ ക്ലീൻസിൽ വന്ന് പറയാറുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതായത് അവർ പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാലം നേരത്തെ കുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല കുറച്ചുനേരം പിന്നെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെയാണ് കാലിന് ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുക അതുപോലെതന്നെ കുറച്ചുനേരം നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നടന്ന ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ കാലിൻറെ അടിയിൽ വളരെയധികം ആയിട്ട് തരിപ്പും വേദനയും എല്ലാം അനുഭവപ്പെടും മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ.

ഇതിലെ നമ്മൾ പൊതുവേ പറയാനുള്ള പേര് ഉപ്പൂറ്റി വേദന എന്നത് ആണ് ഹീൽ പെയിൻ എന്നത് ആണ് ഇതിനെ മെഡിക്കൽ ആയിട്ട് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം ഇതിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വച്ച് തന്നെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം അത് അല്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇതിനെ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് ഏതാണ്? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാം. ഇന്ന് ഉപ്പൂറ്റി വേദന അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ വളരെയധികം ആണ് അവർ പലരും പലതരത്തിലാണ് ഉപ്പൂറ്റി വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പറയാറുള്ളത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..