വയറ്റിൽ ഗ്യാസ് കീഴ്വായൂ ശല്യം എന്നിവ വിട്ടു മാറുന്നില്ല വയറ്റിൽ വളരുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയയാണ് കാരണം.

അസിഡിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറയും കാരണം അത്രയധികം ഒരുപാട് പേര് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ആയിക്കോട്ടെ പൊളിച്ച് തികറ്റാൽ അതുപോലെതന്നെ എന്ത് കഴിച്ചാലും വയറ്റിൽ ഗ്യാസ് വന്ന നിറയുന്ന അവസ്ഥ വളരെ കുറച്ചു തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അത് ഏമ്പക്കം പോലെ ഇടയ്ക്കിടക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്തോ ഉരുണ്ട് കേറി നെഞ്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നെഞ്ചിരിച്ചിൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു എരിവുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ വേഗം ഒക്കെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ച എന്തെങ്കിലും.

കഴിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും കുറെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതുകൂടാതെ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പോലും പല ആളുകൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് നെഞ്ചിരിച്ചൽ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ പുലി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മിക്കവരുടെയും ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരുതരം ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.