ചർമ്മത്തിലെ ചില മാറ്റങ്ങൾ നോക്കി രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും.

സോറിയാസിസ് വാതരോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ മുതലായി നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ വളരെയധികം ആയിട്ട് കൂടുതലാണ് പല രീതിയിലുള്ള നിറവ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അതായത് അതുപോലെതന്നെ കറുപ്പ് നീല നിറം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെതന്നെ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ആകെ ചൊറിയുന്ന രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെടുക അതുപോലെതന്നെ ആകെ നീറ്റൽ പുകച്ചാൽ തുടങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് തൊടുന്നതും അതുപോലെതന്നെ പിടിക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക, അതുപോലെതന്നെ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുക.

എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കാം ഇതിനൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പൊക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്നതിൽ ഉപരി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലവിധ രോഗങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങളായി ആണ് കാണുന്നത് ഉണ്ടാവുക. തൊലിപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അത് പലവിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ അതായത് അത് നമ്മുടെ ബുക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ മാത്രം ആകണമെന്ന് എല്ലാ പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഉള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ ക്യാൻസർ മുതലായ രോഗങ്ങളെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച ഭേദമാക്കാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കുന്നത് ആണ്. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ കാണുക.