അമ്മമാർ ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ കുട്ടികളിൽ കഫക്കെട്ട് ജീവിതത്തിൽ വരില്ല

ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി ആണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതായത് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകുന്ന കഫക്കെട്ട് അതുപോലെതന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ന് നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഗോളതടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാരണം എനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും അതുപോലെതന്നെ മറ്റേ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നും എല്ലാം തന്നെ എൻക്വയറി വരാറുണ്ട് കാരണം ഇത് ക്യൂറബിള് അല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗൂഗിൾ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആസ്മ എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുക ആണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുട്ടികളുടെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന.

ആളുകളുടെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആസ്മ ഈസ് നോട്ട് ക്യൂറബിള് ഇട്ട് ഈസ് മാനേജബിൾ. ഇത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇല്ലാതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള മെഡിസിനിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല അതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇത്രമാത്രം വികസിച്ചിട്ടും ഇതിൻറെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. എൻറെ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം കുട്ടികളെ എനിക്ക് ഈയൊരു മാറാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.