ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉറുമ്പിന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല

എങ്ങനെയാണ് ഉറുമ്പിന്റെ ശല്യം എന്നെന്നേക്കുമായി മാറ്റി അടിപൊളി ടിപ്പായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പൊതുവേ ഉറുമ്പിന്റെ ശല്യം പയറിലാണ് കൂടുതൽ കാണുക ചായയുടെ പ്രശ്നം ഈ മൂന്ന് പ്രശ്നകത്തുള്ള പരിഹാരം മാർഗ്ഗം ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ചെടികളെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അകത്തു വരുന്ന ഉറുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉപദ്രവകാരികളായ ഉറുമ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഓടിയെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഒത്തിരി പേര് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നന്നായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് വന്നു ധാരാളം പൂത്തു പക്ഷെ പൂക്കൾ ഒക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോവുക എന്നു ഉള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൽ ധാരാളം ഉറുമ്പുകൾ ഉണ്ടാകും ഉറുമ്പുകളാണ് ഉറുമ്പ് വരുമെന്ന് അതല്ല ഈ ചെറിയ പയർ ചെടിയിലെ നിങ്ങളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ ഒന്നോരണ്ടോ ഈ പയർ വലുത് ആവുന്നത് അനുസരിച്ചു ഉറുമ്പുകളുടെ എണ്ണം കൂടും അപ്പൊ നമ്മളെ പൊതുവേ ആ ചെറിയ ഉറുമ്പ് കറുത്തറുമ്പും പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉറുമ്പ് വരുന്നതിന് പിന്നാലെ കറുത്ത മുഞ്ഞാൻ പോലുള്ള കീടങ്ങൾ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

അതുണ്ടാവും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിലെ ഉറുമ്പ് വന്നതിന്റെ പ്രകാരം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ആദ്യം തന്നെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയോ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോവും വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി അത് കളയാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇത് നിറച്ചു വരും പിന്നീട് നമുക്ക് അത് കളയാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉറുമ്പാണ് വില്ലൻ അപ്പോൾ ഉറുമ്പ് നമ്മുടെ പയർ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഓടിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ കടകളിലും കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ബോറാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെളുത്ത ഒരു പൊടി. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.