ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നാൽ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക

മൂത്രക്കടച്ചൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മുഴകളും പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് . എന്താണ് ബി പി എച്ച് ബിഗിൻ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഹൈപ്പർ പ്ലാസിയ അഥവാ പ്രോസ്റ്റേറ്റന്റെ അമിത വളർച്ചക്കും ക്യാൻസറിനും ഒക്കെ കാരണം ക്യാൻസറും മുഴകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന തടയാൻ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാനും കഴിയും രോഗികളും ബന്ധുക്കളും എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്രശയത്തിന് താഴെയായി ആദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂത്ര നാളിയുടെ ആദ്യഭാഗം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കൂടെയാണ് കടന്നുവന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മെമ്മറീസ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പം ആണ് ഇതിന് കാണുന്നത് അതിന് ബാക്കിയിട്ടാണ് രക്ട്രം എന്നത് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ ആമാശയത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ്. പിന്നെ അതിനോട് കൂടി തന്നെ ഒരു സെമിനർ മെക്സിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു അത് പോസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരെയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഡിഫറൻസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചു ചേർന്നാണ് അതാണ് പോസ്റ്റ് മൂത്ര നാളിയിലേക്കാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ട് ചുറ്റുമുള്ള അതുപോലെതന്നെ മസിലുകളും ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ യൂറിക്കകത്തും പ്രത്യേകിച്ച് മസിൽ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്വിച്ച് പോലെയാണ് അതുപോലെതന്നെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന യൂറിനും സെക്ഷ്വൽ ശുക്ലം വരുന്നതിനൊപ്പം യൂറിൻ വരാതെ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴാണ് അതായത് ബീജം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനു പകരം ബ്ലാക്ക് പോലെയുള്ളതും കൂടി വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബീജത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുന്നു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.