കുടലിൽ പഴകിയ മലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൻകുടൽ ക്യാൻസർ ആകും

കുടലിൽ മലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരക്കാർക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും പ്രത്യേക ഈ മൈഗ്രേന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ള മൈഗ്രൈൻ തലവേദന ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളിൽ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധവും അതുപോലെ തന്നെ ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പല അസ്വസ്ഥതകളും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരു രോഗികളാണ് പൊതുവേ ഒരു ഡോക്ടറെ മുൻപിൽ വരുന്ന ആളുകൾ രണ്ട് തരത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

അവർക്ക് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ കണ്ട് കൊണ്ട് പറയുന്ന ആളുകൾ എന്നാൽ മറ്റു ചില ആളുകൾ ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പോലും വളരെയധികം എക്‌സാജുറേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് വളരെയധികം പാർവതീകരിച്ച് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ വന്നു പറയുകയായിരിക്കും ഡോക്ടറെ എനിക്ക് മനസ്സിലൂടെ ബ്ലഡ് ഒരല്പം പോകുന്നുണ്ട് അത് പൈൽസിന്റെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ വരുന്നുണ്ട് നന്നായി വേദനയും എടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.