കായ്ക്കാത്ത തെങ്ങ് കുല കുത്തി നിറയാൻ

എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ കീടബാധകളും മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങിൻറെ മച്ചിൽ കുഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ മാറ്റി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തെങ്ങിലെ നല്ല ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നതെങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ട് മച്ചിൽ കുഴിച്ചിലൊക്കെ സാധാരണയായി ആളുകൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മച്ചിൽ കൊഴയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തെങ്ങിനെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീന്റെ കുറവ് മൂലം ആണ് മച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ.

എങ്ങനെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ കുറവ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്ന കീടബാധകളാണ്. അപ്പോൾ ഇവ മൂന്നും മാറ്റി നമുക്ക് ഈ മച്ചിൽ തടയുകയും നല്ല രീതിയിൽ ഫലങ്ങൾ തെങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ഉള്ള ഹോമിയോ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് ആണ് ഇത് ഈ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ചെടികൾക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് തെങ്ങിനെ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.