നല്ല വിസർജ്യത്തിനുശേഷം നീറ്റലും പുകച്ചിലും കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയ സുഹൃത്തിനെ മാറ്റിയെടുത്തത് എങ്ങനെ

കഴിഞ്ഞദിവസം എൻറെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു അവന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ മലവിസർജ്യത്തിന് ശേഷം മലദ്വാരത്തിന്റെ അവിടെ ചുറ്റിനും ആയിട്ട് നീറ്റൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു നീറ്റൽ മൂലം അവന് പിന്നീട് ഒരു കാര്യങ്ങളിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അതുമൂലം അവർ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു അവൻ ഏകദേശം ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസത്തോളം ആയി അവനെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം തുടങ്ങിയിട്ട് മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും പിന്നെ കുറച്ചുനേരം നീറ്റൽ അനുഭവപ്പെട്ട് എന്തോ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നു. അവനെ മലം പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു നീറ്റൽ അനുഭവപ്പെടുകയും പിന്നീട് ആ നീറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അവൻ വിചാരിച്ചു ഇത് പൈൽസിന്റെ അസുഖം ആയിരിക്കും എന്ന് ഉള്ളത് കാരണം അവനെ മല കുറിച്ച് രക്തം കൂടി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ അടുത്തുള്ള അവരുടെ ചെന്ന് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് ഫിഷർ എന്ന രോഗം ആണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അവനെ ഫിഷർ രോഗത്തിന് മരുന്ന് കൊടുത്തു അതോട് ഒപ്പം തന്നെ മല ആയിട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള മരുന്നു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവനെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ആ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകാതെ ബലം പോയി എങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുതന്നെ ഒരു അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുതന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അസഹ്യമായ വേദന വീണ്ടും അനുഭവപ്പെടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.