തൊണ്ടയിൽ വിട്ടുമാറാതെ കഫം കാരണങ്ങൾ ഇതാണ് ഇത് മാറാൻ ചില സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കുകൾ

തൊണ്ടയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കഫം നല്ല രീതിയിൽ വന്ന് തടയുന്നു അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഇടയിൽ ഇതുപോലെ തൊണ്ടയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗാർഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുമക്കുമ്പോഴൊക്കെ വെളുത്ത അല്ലെങ്കിൽ പത പോലെയുള്ള കഫം പുറത്തേക്ക് വരുക. കാർക്കിച്ചു കുറച്ച് കഫം പുറത്തുപോയാൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസം തൊണ്ടയ്ക്ക് തോന്നുക ഉള്ളൂ ചില ആളുകൾക്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പത പോലെയുള്ള ഒരു കഫം കട്ടിയുള്ളത് പുറത്തേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ടയിൽ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഫം വരുന്നത് എന്താണ് ഇതിനുള്ള കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈരാശത പരിഹരിക്കാം എന്നാണ് ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാം. തൊണ്ടയിലേക്ക് വരുന്ന കഫം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തൊണ്ടയിൽ തന്നെ ഉള്ള കപം ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ഉള്ള കഫം ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.