പല്ലുകൾ പൊങ്ങില്ല പൊങ്ങിയ പല്ലുകൾ കമ്പി ഇടാതെ തന്നെ താഴ്ന്ന് ഷേപ്പ് ആകും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

പല്ല് പൊങ്ങുക പല്ലിനിടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വരുക അത് പോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അത് കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രശ്നം ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി യുവാക്കളുടെ കാര്യം നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിനെ തന്നെ ഒരു കാരണമാണ് അവരുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മിഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യം നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമായി തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കോസ്മെറ്റിക് മെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ.

ഇതിനിടയിൽ തന്നെ കാണുവാൻ വേണ്ടി കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പ്രധാന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മവിശ്വാസ കുറവാണ് അതായത് എൻറെ അടുത്ത് ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും അവരുടെ ചിരിയാണ് അവർക്ക് പ്രശ്നം എന്നത് രീതിയിൽ അവർ പറയും എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവരോട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസ കുറവാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം എന്നത് ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.