ചൂട് വെള്ളത്തിൽ തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്ത് കുളിച്ചാൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമോ

നന്നായി ഒന്ന് കുളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നാൽ ഇതിൽ തന്നെ ദിവസവും രണ്ടുനേരവും കുളിക്കുന്നവരും എന്നാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം തല നനക്കുന്ന ആളുകളും ഒക്കെയായിട്ട് വിവിധതരത്തിൽ ഗുളികയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധതരത്തിൽ കുളിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമുക്കിടയിൽ ഉള്ളത്. അതുപോലെതന്നെ കുളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ധാരാളമായി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെതന്നെ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ആണെങ്കിൽ കുളിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെതന്നെ തണുത്ത വെള്ളവും ചൂടുവെള്ളവും ഒരിക്കലും മിക്സ് ആക്കി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല നാച്ചുറൽ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രചാരണങ്ങൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്.

അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന എന്തിനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ല എന്ന് ഉള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത് ശരീരം വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല പകരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കുളിയിലൂടെ ഒരു റിഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് പകൽ മുഴുവൻ വളരെ സ്ട്രെസ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കുളിക്കുമ്പോൾ ഒരു റിഫ്രഷ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്ന കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നർവ്വ് എന്റുകൾക്ക് ഒക്കെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്, കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.