പുരുഷന്മാരിലെ ശേഷിക്കുറവ് ഇതാണ് കാരണം ഈ പ്രശ്നം ഇനി ഒരിക്കലും വരില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ഈ ഡി അഥവാ ഇരക്റ്റൈൽ ഡിസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. എലവിഴാപൂഞ്ചിറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ അതിലെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സോബിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആറ്റ് നോറ്റ് ഇരുന്ന് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹണിമൂൺ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അന്ന് ഈ ഒരു ഹണിമൂൺ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയെപ്പറ്റി നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡയലോഗ് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഒരു ഫിലിം കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ആ ഒരു സസ്പെൻസ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്.

എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അകന്ന് താമസിക്കുന്ന രണ്ട് ദമ്പതികൾ അവർ പരസ്പരം കണ്ട് മുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കാതെ വരുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.