ശരീരത്തിലെ അമിതമായ കൊഴുപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം

നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ലൈപ്പോ സെക്ഷൻ ശസ്ത്രക്രിയ എന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് ലൈപ്പോ സെക്ഷൻ ശാസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമിതമായി ഉള്ള കൊഴുപ്പിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിലെ അമിതമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആധുനിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ലേസർ എനർജി അതുപോലെതന്നെ അൾട്രാസോണിക് എനർജി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രക്രിയ നമ്മൾ ചെയ്ത വരുന്നുണ്ട് പകരമായി ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഏത് രീതിയിൽ ആ രോഗിക്ക് ആണ്.

നമ്മൾ ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് അതുപോലെതന്നെ എക്സസൈസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള രോഗികൾക്ക് അതായത് ആ രോഗി എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായ ഒരു ആറുമാസമോ അല്ലെങ്കിൽ 12 മാസമോ തൊഴിലാളിയായി നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ ഡയറ്റ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുകയും എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് പോലും കുറയാത്ത ഫാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡയറ്റും അതുപോലെതന്നെ എക്സസൈസും ഒക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടും ഇത് മൂലം ഒന്നും പോകാത്ത കൊഴുപ്പ് പറയുന്നത് ജനറ്റിക്കലി അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുക.