ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ തമ്മിൽ സ്നേഹം വർധിക്കുന്നതിന്

ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പിൾസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വഴക്ക് കൂടുന്നത് എന്നുള്ളത് ആണ് അതായത് കപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 40 അല്ലെങ്കിൽ 50 വർഷം ഒന്നിച്ചു ജീവിച്ച കപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റീസെന്റലി ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കപ്പൽസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻറെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെ ആണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു മാതൃക കപ്പിൾസ് ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെ ലൈഫിലെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ.

അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിറർ സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫെയ്സ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. അതായത് എക്സ്ട്രാ അവർ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു എഫർട്ട് ഇടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻറെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ ഇമോഷനിൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആണ് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടേതായ ഒരുപാട് ഇഷ്ടങ്ങൾ താല്പര്യങ്ങൾ ഒപ്പീനിയൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ കാണുക.