ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് പലതരത്തിലാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻറെ എല്ലാത്തിനെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഇൻഫ്ളമേഷൻ അതായത് ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പലഭാഗങ്ങളിൽ ആകുമ്പോൾ അത് അനുസരിച്ച് പല പല പേരുകളാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപല അസുഖങ്ങൾ ഒക്കെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻറെ എല്ലാം ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫ്ളമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ.

ജോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർത്തറൈറ്റിസ് അതായത് ഈ റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫ്ളമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ടിനെ ആണ് നമ്മൾ ആർത്തറൈറ്റിസ് എന്ന പേരിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന തൈറോയ്ഡയറ്റിസ് അതായത് തൈറോയ്ഡിൽ നിൽക്കേണ്ട ആകുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ടോൺസലൈറ്റിസ് അതുപോലെതന്നെ ഗ്യാസ്ട്രലൈറ്റിസ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.