നേരിറക്കം ഒരു രോഗമാണോ ശരീര വേദനയും നീരിറക്കവും ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ

പലപ്പോഴും ശരീരത്തിലേക്ക് ഉറക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലമുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കോമൺ ആയിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പലപ്പോഴും കഴുത്തിലേക്ക് നിരക്കാൻ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇരുകൈകളിലേക്കും വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വേദന അനുഭവപ്പെടുക നെഞ്ചിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ വേദന അനുഭവപ്പെടുക അതുപോലെതന്നെ മുതുകിലേക്കും ഒക്കെ നീര് ഇറങ്ങി കെട്ടി കിടക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻറെ വേദനകളും ഒക്കെ പ്രായഭേദം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരുപാട് പേർ സംസാരിക്കുകയും അതുപോലെതന്നെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഈ നീലർക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മസിലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മസിലുകളുടെ പുറമേയുള്ള ആവരണങ്ങളിലോ ഒക്കെ തന്നെ നീര് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആണ് എങ്ങനെയാണ്.

നമ്മുടെ അസിലുകളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നീര് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന നീര് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടേബിൾ പാനലിന്റെ ലീവ് പോലെ ആണ് അതായത് പരന്ന് ഷീറ്റ് പോലെ ഒക്കെയാണ് ഇത്. നമ്മളുടെ ശരീരം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നടക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഈ മസിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയുകയും അതുപോലെതന്നെ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മസിലുകൾ നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റിന് അനുസരിച്ച് സ്ട്രച്ച് ആവുകയും പിന്നീട് റിലാക്സ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി കാണുക.