നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഉപ്പൻ വന്നാൽ ശകുനശാസ്ത്രത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ

ചോരക്കണ്ണ് ഉള്ളവൻ നടത്തത്തിൽ ഒക്കെ പാത്തും പതുങ്ങിയും ഉള്ള ഒരു നടപ്പ് ആണ് ആകെ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ എന്തോ വശപശക നമുക്ക് തോന്നും എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ആളുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടാലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിശയിച്ച് വായിൽ കൈവയ്ക്കും അത്രയധികം ഗുണകണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു പക്ഷി ആണ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മറ്റ് ആരെയും കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പലപ്പോഴും വിരുന്നു പോലെയെല്ലാം വന്നു പോകാറുള്ള ഉപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പോത്ത് ചകോരം എന്നുള്ള പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പക്ഷേ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പക്ഷിയുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് ആ പക്ഷിയുടെ ഗുണഗണങ്ങളെ പറ്റിയും.

എല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പൻ എന്ന പേരുകളാണ് ഈ പക്ഷിയെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ പൊതുവെ വിളിക്കാറുള്ളത് ഉപ്പൻ എന്ന പേരിന് പുറമേ തന്നെ ഈ പക്ഷിക്ക് ചെമ്പോത്ത് അതുപോലെതന്നെ എന്നീ പേരുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഏത് പേരിലാണ് ഈ പക്ഷിയെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കമൻറ് ബോക്സിൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.