കറ പിടിച്ച് കറുത്ത ഇരുണ്ട ചുണ്ടുകൾ തൊണ്ടിപ്പഴം പോലെ ചുവക്കാൻ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി

കത്തിരിക്കുന്ന ചുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പല ആളുകൾക്കും പല രീതിയിലാണ് അവരുടെ ചുണ്ടിനെ കറുപ്പ് നിറം ആകുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് ജന്മനാ തന്നെ ചുണ്ട് കറുത്ത നിറമുള്ള ആളുകളുടെ ചില ആളുകൾക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പലരീതിയിലുള്ള ദുശീലങ്ങൾ മൂലം അവരുടെ ചുണ്ട് കത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ചിലവർക്ക് ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രായമാകുംതോറും അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കൂടുംതോറും കറുത്ത ചുണ്ടുകൾ വരുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട്.

അപ്പോൾ ചിന്തകൾക്ക് വരുന്ന ഈ ഒരു കറുത്ത നിറം പലപ്പോഴും ആ ഭംഗി ആയിട്ട് ആണ് പല ആളുകളുടെയും മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊരു ഭംഗിക്കുറവ് കോൺഫിഡൻസ് കുറവൊക്കെ ഇതുമൂലം പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് രീതിയിൽ കറുത്ത വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ട് കറക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ മാറ്റാം ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുണ്ട് കറക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായിട്ടുള്ള സൺ എക്സ്ക്ലോഷർ ആണ് അതായത് അമിതമായി വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് മൂലം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.