ക്ഷീണം അലസത എന്നിവ പമ്പകടക്കും തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനശേഷി ഇരട്ടിയാക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ ഫോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുഭവമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും പല സമയത്തും നമുക്ക് ഒരുമാതിരി തോന്നാറില്ല അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പലകാര്യവും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വരാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയാറില്ല ഒരു ഉന്മേഷക്കുറവ് ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉള്ളത് അതുപോലെതന്നെ ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിന്തകളിലോ ടെൻഷനിൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കുക ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ.

കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊന്ന് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എല്ലാം തന്നെ വളരുന്ന നോർമലാകും എന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും എന്തിനോടും ഒരു താല്പര്യമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.