കഫക്കെട്ടും അതുപോലെ മുട്ടുവേദനയും പമ്പ കടക്കും ഈ കാപ്പി നിങ്ങൾ കുടിക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ

മുട്ടുവേദന കാൽ വേദന നടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ പേശികളുടെ ജോയിൻറ് ഭാഗത്ത് പേശികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന എന്നത് നിങ്ങളിൽ പലരും അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആകാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ശ്വാസ സംബന്ധമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് മൂക്കടപ്പ് അതുപോലെതന്നെ ജലദോഷം ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അനുബന്ധം ആയിട്ട് വരാറുണ്ടോ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശയും ഈ പറയുന്ന പേശികളും ഒക്കെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എന്താണ്. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്വാസം ഒന്ന് എടുത്ത് വിടുന്ന എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറവ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് അതായത്.

എല്ലാ തേയ്മാനം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറയുന്നതുപോലെ കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് ഡിവിഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസിലുകൾ വേണ്ടത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം സംബന്ധം ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസ് അതായത് ആമവാതം സന്ധിവാതം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ കാണുക.