ശരീരം നിറം വെക്കുന്നതിനും മുടികൊഴിച്ചിൽ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ വരാതെ ഇരിക്കുന്നതിനും

പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ ഭക്ഷണക്രമം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേക എല്ലാവരും തന്നെ അരിയും ആയി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആണ് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയുക ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അരികുട്ടൻമാരും അരിക്കുട്ടികളും ഒക്കെയാണ് കാരണം ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ അരിക്ക് വലിയ ഒരു പങ്കുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഖര ആഹാരം കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചടങ്ങ് തന്നെയുണ്ട് ചോറ് കൊടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് തന്നെ ഉള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്ത് കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണ്.

എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുക ആണ് നമ്മുടെ പ്രായം പറയുന്നത് തന്നെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഒരുപാട് ഓണം ഉണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ ഒരാളോട് സുഖമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ വിശേഷം ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ ചോറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ പണ്ടൊക്കെ സമയം പറയാൻ വേണ്ടി ഒക്കെ നമ്മൾ കാലമായോ തുടങ്ങിയ രീതികളാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓണം ഉണ്ണുക അതുപോലെ ഉറങ്ങുക ഉണ്ണികളുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പണ്ട് ഉള്ളവരുടെ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തമാശയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.